ติดต่อเรา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200


โทรศัพท์

02-281-5955 ต่อ 362 , 230องค์การตลาดเพื่อการเกษตร (อ.ต.ก.)


องค์การตลาดเพื่อการเกษตร (อ.ต.ก.)

101 ถนนย่านพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900


โทรศัพท์

02-279-2080-9