ติดต่อเรา


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 02-281-5955 ต่อ 362 , 230 E-Mail : [email protected]


องค์การตลาดเพื่อการเกษตร (อ.ต.ก.)

101 ถนนย่านพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
02-279-2080-9