ฐานข้อมูลองค์ความรู้เกษตรในหมวดหมู่ การเลือกซื้อ
แนะวิธีการเลือกซื้อผักออร์แกนิค
ในประเทศไทย และประเทศแถบเอเซียนั้น
การเลือกซื้อปลาทู
"ปลาทู" เป็นอาหารที่อุดมไปด้วย "ไอโอดีน" หรือ เกลือ นั่นเอง และปลาทูมีปริมาณไอโอดีนที่สูง
วิธีเลือกซื้อทุเรียนหลงลับแล
ทรงของผลสวย ผลโตเต็มที่น้ำหนักประมาณ 3.5 กิโลกรัม เนื้อสุกเต็มพู เมล็ดเล็กลีบ...
อาหารทะเลแช่ฟอร์มาลีน เสี่ยงอันตราย
อาหารทะเลเป็นอาหารสด เน่าเสียง่าย จึงต้องเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 5 องศาเซลเซียส เพื่อป้องกันการเน่าเสีย ผู้ประกอบการหลายรายจึงได้หาวิธีต่างๆ เพื่อเก็บรักษาอาหารทะเลให้คงความสดได้นานขึ้น
การเลือกซื้อปูสดเนื้อแน่น
การเลือกซื้อปูสดเนื้อแน่น
วิธีเลือกซื้อกุ้ง และหอย
วิธีเลือกซื้อกุ้ง และหอย
วิธีเลือกซื้อไข่
วิธีเลือกซื้อไข่
วิธีเลือกซื้อเนื้อไก่
วิธีเลือกซื้อเนื้อไก่
วิธีเลือกซื้อเนื้อวัว
วิธีเลือกซื้อเนื้อวัว
วิธีเลือกซื้อเนื้อหมู
วิธีเลือกซื้อเนื้อหมู
วิธีเลือกซื้อปลาสด
วิธีเลือกซื้อปลาสด
วิธีเลือกซื้อเป็ด
วิธีเลือกซื้อเป็ด
วิธีเลือกซื้อผลไม้
วิธีเลือกซื้อผลไม้
วิธีเลือกซื้อผักสด
วิธีเลือกซื้อผักสด
วิธีเลือกซื้อหมึกสด
วิธีเลือกซื้อหมึกสด