ฐานข้อมูลองค์ความรู้เกษตรในหมวดหมู่ นวัตกรรมพื้นบ้าน
“ผ้าหมักโคลน” ภูมิปัญญาพื้นบ้านที่น่าอัศจรรย์
“ผ้าหมักโคลน” ภูมิปัญญาพื้นบ้านที่น่าอัศจรรย์ “ผ้าหมักโคลน” หนึ่งในภูมิปัญญาพื้นบ้าน ที่ได้รับการสืบทอดมาอย่างยาวนานจากรุ่นสู่รุ่นของชาวบ้านใน
กระติบข้าวทรีอินวันบ้านท่างาม
ณ ดินแดนพื้นที่ราบสูงของประเทศที่มีผู้คนอาศัยส่วนใหญ่เป็นชาวอีสาน
การทำยาปราบศัตรูพืช
วัตถุดิบที่มีอยู่ตามท้องถิ่น สามารถนำมาผลิตเป็นยาปราบศัตรูพืชได้ ...
เครื่องสำอางค์จากน้ำยางพารา
การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณ์จากน้ำยางพารา พืชมหรรศจรรย์แห่งความงาม
ภุมิปัญญาการเก็บเมล็ดพันธุ์พื้นบ้าน
เมล็ดพันธุ์พืชเป็นปัจจัยการผลิตที่มีความสำคัญ เกษตรกรจะพึ่งตนเองได้อย่างแท้จริง ถ้าสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์พืชได้ด้วยตนเอง
แจ่วบองอัดแท่ง
แจ่วบองเป็นอาหารประจำภาคอีสานมีปลาร้าเป็นส่วนผสมที่สำคัญเพราะเป็นตัวชูรส ...
การทำปุ็ยหมักแบบไม่กลับกอง
หวายเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวพบในป่าเขตร้อน เป็นชื่อรวมเรียกพวกปาล์มเลื้อย และปีนป่ายเกาะไปตามต้นไม้อื่นๆแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ หวายลำเดี่ยว และหวายที่แตกหน่อเป็นกอ
สินค้าที่ผ่านการรับรองสินค้ามาตรฐานสหกรณ์
สินค้าที่ผ่านการรับรองสินค้ามาตรฐานสหกรณ์ มีอายุ 3 ปี
เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงงาน
เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ดี •จัดทาข้อเสนอตามแบบฟอร์มที่แหล่งทุนกาหนด ...