ฐานข้อมูลองค์ความรู้เกษตรในหมวดหมู่ พืชไร่
มะละกอ ทนแล้ง
มะละกอ ทนแล้ง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Carica papyya L. ชื่อวงศ์:CARICACEAE ชื่อสามัญ...
งาดำ พืชทนแล้ง
งาดำ พืชทนแล้งได้ดี เพราะจัดเป็นพืชที่ต้องกรน้ำน้อยที่สามารถทนแล้งได้ดีมากทั้ง...
ฟักทอง ฟักเขียว แก้วมังกร ทนแล้งได้ดี
พืชตระกูลนี้บางชนิดต้องการน้ำมากหน่อย แต่ก็ไม่ถึงกับต้องให้ทุกวัน การปลูก...
มะพร้าว มันสำปะหลัง ตะบองเพชร เป็นพืชต้องการน้ำน้อย
และสามารถปลูกในที่ดินเค็มได้ดีไม่แพ้พื้นที่แห้งแล้ง เพราะเป็นพืชทนเค็มได้ดีอีกด้วย มีความอดทนสูง...
พืชไร่ทุกชนิด ทนแล้งได้ดี
พืชที่สามารถปลูกในที่ดอนได้และอายุสั้น แน่นอนต้องเป็นพืชไร่...
กลอย
กลอยเป็นอาหารที่มีคุณค่าและประโยชน์สามารถนำมาต้มหรือนึ่งรับประทานแทนข้าวได้...
มันสำปะหลัง – พืชสุดซอย
ช่วงต้นฝนเป็นช่วงเริ่มต้นฤดูเพาะปลูก เป็นช่วงเวลาแห่งความหวังของเกษตรกร ถึงแม้ว่าสถานการณ์บ้านเมืองจะยังไม่ไปไม่มา แต่ชีวิต ของเกษตรกรก็ต้องดำเนินต่อไป เช่นเดียวกับชีวิตการทำงานของนักวิชาการเกษตรก็ต้องดำเนินต่อไปเช่นกัน และต้องควบคู่ไปกับชีวิตของ เกษตรกรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
การปลูกข้าวโพดร่วมกับพืชตระกูลถั่วในพื้นที่อาศัยน้ำฝน
การจัดระบบการปลูกพืชมีวัตถุประสงค์หลัก ...
ระบบข้าวนาน้ำน้อยบนพื้นที่สูง
ระบบข้าวนาน้ำน้อยบนพื้นที่สูงคือการปลูกข้าวในแปลงนาแบบน้ำแห้งสลับน้ำขัง...
ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่
ถั่วเหลืองเป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ สินค้าที่เกี่ยวข้องกับถั่วเหลืองมีหลายประเภท...
ทุเรียนทานพอดีได้ประโยชน์
อันที่จริงในทางการแพทย์แผนไทย ทุกส่วนของทุเรียนถือว่าเป็นผลไม้ที่มีสรรพคุณทางยา ...
พัฒนาอ้อยพันธุ์สะอาดด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญ สามารถสร้างรายได้จากการส่งออกและจำหน่ายน้ำตาลทรายให้ประเทศกว่า ปีละ 80,000 ล้านบาท มีสัดส่วนการส่งออกมากกว่าการบริโภคภายในประเทศ ประมาณ 2 ใน 3 ของผลผลิตน้ำตาล โดยมีคณะกรรมการอ้อยและ น้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้กำหนดราคาน้ำตาลทราย ณ หน้าโรงงาน และมีคณะกรรมการกลาง กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้กำหนดราคา จำหน่ายน้ำตาลทรายขายปลีก