ฐานข้อมูลองค์ความรู้เกษตรในหมวดหมู่ ไม้ผล
การบริหารจัดการน้ำ ในการผลิตเงาะ
องค์ความรู้ในการบริหารจัดการน้ำ ในการผลิตเงาะจากอดีตสู่ปัจจุบัน ของนายจำเนียร เพชรศรี
GAP สร้างอะไรให้กับมังคุดได้บ้าง
ประเทศไทยเป็นประเทศส่งออกมังคุดอันดับต้นๆ ของโลก มีการเพาะปลูกมากในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี นครศรีธรรมราช ชุมพร ตราด ระยอง สำนักเศรษฐกิจการเกษตร รายงานว่าปี 2557 มังคุดมีปริมาณการส่งออกประมาณ 196,000 ตัน มูลค่ากว่า 4,800 ล้านบาท และมีอัตราการส่งออก ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปี ในปี 2558 ข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม - กรกฎาคม มีการส่งออกแล้วประมาณ 144,000 ตัน มูลค่ากว่า 3,420 ล้านบาท จะเห็นได้ว่ามังคุดเป็นผลไม้ที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ ดังนั้นการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการจัดการสวนมังคุด ตั้งแต่การเพาะปลูกจนกระทั่ง การเก็บเกี่ยวเพื่อจำหน่ายเป็นสิ่งที่จำเป็น ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้ดำเนินการสนับสนุนองค์ความรู้แก่เกษตรกรมาอย่างต่อเนื่อง
องค์ความรู้เรื่องปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในผลไม้
องค์ความรู้เรื่องปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในผลไม้
สุดยอดผลไม้ต้านมะเร็ง
สุดยอดผลไม้ต้านมะเร็ง
ช่วยตับขับพิษด้วยอาหาร
ช่วยตับขับพิษด้วยอาหาร
7 คุณประโยชน์ “ผลไม้ไทย” ช่วยต้านอนุมูลอิสระ-ลดเสี่ยงมะเร็ง
7 คุณประโยชน์ “ผลไม้ไทย” ช่วยต้านอนุมูลอิสระ-ลดเสี่ยงมะเร็ง
วิธีปลูกองุ่นด้วยเมล็ด ปลูกเองได้ง่าย ๆ ที่บ้าน
วิธีปลูกองุ่นด้วยเมล็ด ปลูกเองได้ง่าย ๆ ที่บ้าน