รายละเอียดกิจการ

จอมพระออร์แกนิค แอนด์ เนเจอร์

Jompra Organic & Nature

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลหนองสนิท จำหน่ายผ้าไหมทอมือ ผ้าไหมลายโบราณ ผ้าไหมมัดหมี่ ข้าวหอมมะลิเกษตรอินทรีย์(ข้าวออร์แกนิค)

สินค้า/บริการ

New

แจกันไม้ไผ่พร้อมดอกไม้ประดิษฐ์

400.00

New

ผ้าไหมสีพื้น

2400.00

New

ข้าวกล้องหอมมะลิ ออร์แกนิค

65.00

New

ข้าวหอมมะลิออร์แกนิค

ข้าวหอมมะลิ เกษตรอินทรีย์ รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2552 ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

45.00

New

แจกันมัมมี่

170.00

New

ผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าไหมมัดหมี่แท้ ผลิตจากวัสดุไหมธรรมชาติ สีสันสดใสย้อมด้วยสีธรรมชาติ แล้วนำมามัดหมี่ด้วยลวดลายวิจิตรประณีต และทอด้วยมือทุกขั้นตอน

1700.00

New

ผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าไหมมัดหมี่แท้ ผลิตจากวัสดุไหมธรรมชาติ สีสันสดใสย้อมด้วยสีธรรมชาติ แล้วนำมามัดหมี่ด้วยลวดลายวิจิตรประณีต และทอด้วยมือทุกขั้นตอน ผลิตโดยกลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านโนนงิ้ว

1700.00

New

ผ้าไหมมัดหมี่(ขิด)

ผ้าไหมมัดหมีลายขิด ผ้าไหมมัดหมี่แท้ ผลิตจากวัสดุไหมธรรมชาติ สีสันสดใสย้อมด้วยสีธรรมชาติ แล้วนำมามัดหมี่ด้วยลวดลายวิจิตรประณีต และทอด้วยมือทุกขั้นตอน ผลิตโดยกลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านโนนงิ้ว

1700.00

New

แจกันไม้ไผ่พร้อมดอกไม้ประดิษฐ์

400.00

New

ผ้าไหมสีพื้น

2400.00

New

ข้าวกล้องหอมมะลิ ออร์แกนิค

65.00

New

ข้าวหอมมะลิออร์แกนิค

ข้าวหอมมะลิ เกษตรอินทรีย์ รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2552 ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

45.00

New

แจกันมัมมี่

170.00

New

ผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าไหมมัดหมี่แท้ ผลิตจากวัสดุไหมธรรมชาติ สีสันสดใสย้อมด้วยสีธรรมชาติ แล้วนำมามัดหมี่ด้วยลวดลายวิจิตรประณีต และทอด้วยมือทุกขั้นตอน

1700.00

New

ผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าไหมมัดหมี่แท้ ผลิตจากวัสดุไหมธรรมชาติ สีสันสดใสย้อมด้วยสีธรรมชาติ แล้วนำมามัดหมี่ด้วยลวดลายวิจิตรประณีต และทอด้วยมือทุกขั้นตอน ผลิตโดยกลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านโนนงิ้ว

1700.00

New

ผ้าไหมมัดหมี่(ขิด)

ผ้าไหมมัดหมีลายขิด ผ้าไหมมัดหมี่แท้ ผลิตจากวัสดุไหมธรรมชาติ สีสันสดใสย้อมด้วยสีธรรมชาติ แล้วนำมามัดหมี่ด้วยลวดลายวิจิตรประณีต และทอด้วยมือทุกขั้นตอน ผลิตโดยกลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านโนนงิ้ว

1700.00

New

แจกันไม้ไผ่พร้อมดอกไม้ประดิษฐ์

400.00

New

ข้าวกล้องหอมมะลิ ออร์แกนิค

65.00

New

ข้าวหอมมะลิออร์แกนิค

ข้าวหอมมะลิ เกษตรอินทรีย์ รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2552 ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

45.00

New

ผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าไหมมัดหมี่แท้ ผลิตจากวัสดุไหมธรรมชาติ สีสันสดใสย้อมด้วยสีธรรมชาติ แล้วนำมามัดหมี่ด้วยลวดลายวิจิตรประณีต และทอด้วยมือทุกขั้นตอน

1700.00

ข่าวสารและสาระความรู้

ข่าวสาร

ขอเชิญร่วมซื้อสินค้าชุมชน ในงานช้างแฟร์ประจำปี 2555
14-18 พ.ย. 2555 พบกับกิจกรรมออกร้านสินค้า และการแสดงของช้างแสนรู้

สาระความรู้

กว่าจะเป็นข้าวหอมมะลิออร์แกนิคคุณภาพ รางวัลพระราชทาน
เป็นอีกแห่งหนึ่งที่ได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในฐานะสถาบันเกษตกรดีเด่นประจำปี 2552 "ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภทข้าวหอมมะลิ บ้านกันโจรง ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ "

ติดต่อเรา

จอมพระออร์แกนิค แอนด์ เนเจอร์

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ สุรินทร์ 32180

ติดต่อสอบถาม