รายละเอียดกิจการ

เครือข่ายปลานิลภาคใต้

-

นำปลามาแปรรูปเป็นปลาส้ม

ติดต่อเรา

เครือข่ายปลานิลภาคใต้

-52/1 หมู่ 7 ตำบล ที่วัง อำเภอ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110

ติดต่อสอบถาม