รายละเอียดกิจการ

วิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าสักทอง

วิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าสักทอง

กลุ่มเกษตกรผุู้ปลูก และจำหน่ายผักปลอดสารพิษ

สินค้า/บริการ

New

กระหล่ำปลี หัวใจ

New

ผักกระหล่ำปลี สีม่วง

New

ผักโขม

ผักโขม กิโลกรัมละ 25 บาท

New

ผักสลัด

ผักสลัด ราคากิโลกรัมละ 25 บาท

New

morning glory

ผักบุ้งจีน ราคา กิโลกรัมละ 25 บาท

New

มะเขือยาว

New

ผักโหระพา

New

ผักคะน้า

ติดต่อเรา

วิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าสักทอง

บ้านป่าสักทอง หมู่ที่ 13 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง เชียงราย 57000

ติดต่อสอบถาม