รายละเอียดกิจการ

วิสาหกิจชุมชนสับปะรดแม่ปูคา

mae pu ka otop

สับปะรดภูแล เชียงราย วิสาหกิจชุมชนสับปะรดแม่ปูคา

สินค้า/บริการ

New

สับปะรดภูแล สับปะรดแปรรูป

New

สับปะรดภูแล สับปะรดแปรรูป

New

Nang lae Pineapple

ติดต่อเรา

วิสาหกิจชุมชนสับปะรดแม่ปูคา

376 หมู่ 13 อ.เมือง เชียงราย 57100

ติดต่อสอบถาม