รายละเอียดกิจการ

ข้าวกล้องอิ่มสวย

Aimsuay Cargo Rice

ร้านค้าอิ่มสวยก่อตั้งขึ้นเพื่อพัตนาและแปรรูปสินค้าจากชนบทให้ดีขึ้น รายละเอียด สินค้าข้าว -ข้าวเหนียวลืมผัว -ข้าวจ้าวไรค์เบอรี่ -ข้าวจ้าวหอมนิล -ข้าวจ้าวมะลิแดง

สินค้า/บริการ

New

red cargo rice

60.00

New

black glutinous rice

ข้าวที่ปลูกบนที่สูง 700m เหนือระดับน้ำทะเลเท่านั้น

85.00

New

Cargo rice with Whole grains

ข้าวธัญพืชใหญ่ ประกอบด้วย ข้าวเจ้าไรค์เบอรี่ 100 กรัม ข้าวเจ้าหอมนิล 200 กรัม ข้าวเจ้ามะลิแดง 200 กรัม ข้าวเจ้าหอมมะลิ105 300 กรัม ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วแดงเล็ก ถั่วแดงหลวง ถั่วดำ ลูกเดือย ข้าวบาร์เลย์ น้ำหนักสุทธิ 1,000 กรัม

90.00

New

Three Jasmine Rice

60.00

New

black glutinous rice

ข้าวที่ปลูกบนที่สูง 700m เหนือระดับน้ำทะเลเท่านั้น

85.00

New

Cargo rice with Whole grains

ข้าวธัญพืชใหญ่ ประกอบด้วย ข้าวเจ้าไรค์เบอรี่ 100 กรัม ข้าวเจ้าหอมนิล 200 กรัม ข้าวเจ้ามะลิแดง 200 กรัม ข้าวเจ้าหอมมะลิ105 300 กรัม ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วแดงเล็ก ถั่วแดงหลวง ถั่วดำ ลูกเดือย ข้าวบาร์เลย์ น้ำหนักสุทธิ 1,000 กรัม

90.00

ติดต่อเรา

ข้าวกล้องอิ่มสวย

หมู่ 8 บ้านศาลา ต.ท่าวังทอง อ.เมือง พะเยา 56000

ติดต่อสอบถาม