รายละเอียดกิจการ

สหกรณ์กวางแห่งประเทศไทย จำกัด

THE DEER CO-OPERATIVE OF THAILAND,LTD.

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ เขากวางอ่อน

สินค้า/บริการ

New

ยาแคปซูลเขากวางอ่อน

New

ยาแคปซูลเขากวางอ่อน

New

compound deer velvet

ข่าวสารและสาระความรู้

ข่าวสาร

นัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ
20/4/58 นัดประชุมเรื่องวางธีมงาน ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ของ มหาวิทยาลับรามคำแหง เพื่อเตรียมก้าวข้ามสู่ตลาดอาเซียน ด้านผลิตภัณฑ์เขากวางอ่อน

สาระความรู้

IGF-1
INSULIN LIKE GROWTH FACTOR-1 เป็นฮอร์โมนจากธรรมชาติ มีประโยชน์ต่อการสร้างกระดูกอ่อน ทำให้เกิดการเจริญเติบโตของกระดูก มีหน้าที่กระตุ้นให้มีการสร้างการเจริญเติบโตของเซลล์กล้ามเนื้อ

ติดต่อเรา

สหกรณ์กวางแห่งประเทศไทย จำกัด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม 73140

034-355362

ติดต่อสอบถาม