รายละเอียดกิจการ

บริษัท น้ำอ้อยไร่ไม่จน จำกัด

Raimaijon Co.,Ltd

น้ำอ้อยพาสเจอร์ไรซ์รายแรก และรายเดียวในประเทศไทย ธรรมชาติ100% สดจากไร่ ไม่แต่ง ไม่แต่งกลิ่น ไม่ใส่วัตถุกินเสีย

สินค้า/บริการ

New

Pasteurized Sugarcane Juice mixed jelly

New

Sugarcane Juice mixed Lime Juice

New

Pasteurized Sugarcane Juice mixed Milik

New

Pasteurized Sugarcane Juice

ติดต่อเรา

บริษัท น้ำอ้อยไร่ไม่จน จำกัด

203 หมู่ 6 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70190 ประเทศไทย ราชบุรี 70190

ติดต่อสอบถาม